Metoprolol

Online record contains mass concerning metoprolol werking. Print one scrupulously.
Instantly follow url concerning metoprolol fk online.
The following record holds collection about metoprolol 25 mg. Here goes unique document

Revito vormbak

 

Bekijk ons assortiment


REVITO: moderne steen met de 'looks' van vroeger.

 

Een mooi voorbeeld van de innovatiekracht van Daas Baksteen: de Revito.

Een steenassortiment speciaal bedoeld voor herontwikkelingsprojecten in oude binnensteden. Met de uitstraling van hun karakteristieke voorlopers uit het begin van de 20e eeuw, gecombineerd met de hedendaagse kwaliteit. Een steen dus die tijdloos is en wordt opgenomen in het gevelbeeld van de bestaande bebouwing. 

 

De ReVito is nieuw, maar lijkt oud en past daardoor naadloos - of liever gezegd tijdloos - in het gevelbeeld dat u als architect voor ogen heeft. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. 

Voor technische informatie download het DoP formulier.

HYDROFOBEREN VAN GEVELSTEEN.

 

Sinds de tachtiger jaren hydrofoberen wij de gevelstenen van onze steenfabriek "De Vlijt", en op basis van de positieve praktijkervaringen doen we dit ook met de producten van onze nieuwe steenfabriek "De Volharding". Deze behandeling, op de dubbele kop en strek van de stenen, zorgen ervoor dat de stenen waterkerend worden maar toch hun normale dampdoorlatendheid behouden. Door deze behandeling wordt het vochttransport binnen de baksteen aanzienlijk verlaagd waarmee de vrije componenten binnen de metsel- en voegmortel met rust worden gelaten waarna een natuurlijke carbonatatie kan plaats vinden. Hierdoor ontstaan frisse uitslagarme gevels. Tevens biedt het de mogelijkheid om bouwvuil op de gevels, ontstaan tijdens het bouwproces, makkelijk te verwijderen.

Dit betekent echter niet dat de normale beschermende maatregelen van vers metselwerk achterwege kunnen blijven. Bij overmatige waterbelasting kan er altijd nog uitslag optreden.

 

Wij hydrofoberen onze steen eveneens omdat wij op de Duitse markt reeds lange tijd met concurrenten worden geconfronteerd die hun stenen hydrofoberen.

In Duitsland wordt siliconisering onder het motto "Schutz für Schmutz" als een zeer positief verkoopargument ervaren. Wij verkopen ook daar onze stenen in het hogere segment van de  markt en kunnen dit uitsluitend als wij ook gehydrofobeerde stenen aanbieden.

Door de hydrofobering van de metselbaksteen behoudt de steen langer haar oorspronkelijke kleur.

 

Het hydrofoberen van de steen gebeurt in de fabriek. Direct na het verlaten van de oven worden de kurkdroge stenen beneveld op vier zijden met een dampdoorlatend siliconemiddel.

 

Voor meer informatie zie Daas D-coat.

Onderstaand hebben we enkele tips voor de verwerking van baksteen in buitengevels voor u op een rijtje gezet. Maak uw keuze uit een van deze tips en doe er uw voordeel mee. Deze informatie is afkomstig van de site van het Koninklijk verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten (KNB). Hier vindt u nog veel meer wetenswaardige informatie.

 

TIP 1: Metsel- en voegmortel voor baksteenmetselwerk
TIP 2: Uitvoering van baksteen in buitengevels
TIP 3: Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen

 

 Tip 1: Metsel- en voegmortel voor baksteenmetselwerk

De keuze van de metsel- en voegmortel dient afgestemd te zijn op de eigenschappen van de te verwerken sortering baksteen. Ook de detaillering van de spouwmuurconstructie is van groot belang.

 • Ontwerprichtlijn
  Voor het waarborgen van een goede uitvoering, ter vermindering van de kans op uitslag, vochtdoorslag, vorstschade en scheurvorming en voor het duurzaam functioneren van het gemetselde buitenspouwblad, is het noodzakelijk dat door de ontwerper rekening wordt gehouden met een luchtspouw van 40 mm tussen isolatie en buitenspouwblad.
 • Metselmorteladvies
  Voor de samenstelling van de metselmortel adviseren wij een type II mortel, overeenkomstig NEN 3835, toe te passen en bij voorkeur gebruik te maken van een prefabmortel. Voor een gedetailleerd morteladvies verwijzen wij in dat geval naar de leverancier van de prefabmortel, die zijn advies zal afstemmen op de te verwerken baksteen. De mortelkwaliteit volgens NEN 3835 (M 7,5 - M 17,5) dient in overleg met de directie c.q. de constructeur te worden bepaald.

  Van belang is de vochtconditie van de stenen op het tijdstip van verwerken. De leverancier van de prefabmortel kan hierover nadere informatie verstrekken. Die er over het algemeen op neer komt dat, om de vereiste hechtsterkte tussen baksteen en mortel te bereiken, de steenpakketten twee dagen voor de verwerking geklimatiseerd moeten worden, zodat de stenen winddroog (d.w.z. van binnen nat en van buiten droog) kunnen worden verwerkt.

  Wanneer de metselmortel op de bouwplaats wordt aangemaakt kan voor een baksteen met gemiddelde eigenschappen in de zomerperiode de samenstellingverhouding portlandcement : luchtkalk : zand = 1 : 1 : 6 worden aangehouden. Voor de winterperiode bedraagt de samenstellingverhouding 1 : 0,5 : 4,5. Om een goede stapelbaarheid en optimale bouwsnelheid te bereiken mag voor stenen met een geringe wateropzuiging de grove fractie C4-C5,6 10 tot 15% van het zandpakket uitmaken.
 • Voegmorteladvies
  Geprefabriceerde voegmortels die in een menginstallatie tot een homogene specie wordt gemengd, verdienen de voorkeur. Afhankelijk van de vereiste voeghardheid zal na het vullen van de voegen met een trillende voegspijker het voegoppervlak mechanisch verdicht moeten worden. De kwaliteit van de voegen is naderhand te bepalen met behulp van de voeghardheidsmeter.

  Wanneer de voegmortel op de bouwplaats wordt aangemaakt, gelden onderstaande aanbevelingen. Voor voegwerk is de verhouding bindmiddel : zand voor een korrelgrootte die varieert van 0 tot 4 mm bij voorkeur 1 : 3,5. Voor een korrelgrootte die varieert van 0 tot 2 mm is die verhouding 1 : 3. Het bindmiddel kan bestaan uit portlandcement en kalk als voor de metselmortel een bastaardmortel is gebruikt. Voor de samenstelling van bastaardvoegmortel kan in de zomerperiode de volgende verhouding worden aangehouden: portlandcement: kalk : zand = 1 : 0,5 :4,5. Voor de winterperiode bedraagt deze verhouding: portlandcement: kalk : zand = 1 : 0,5 : 4.

  De kalk is luchtkalk. Om een wittere voeg te krijgen kan gebruik worden gemaakt van witte portlandcement. Het voegzand dient normaal metselzand te zijn met een 10 à 15% fijnere toeslag. Een groter aandeel fijn zand leidt tot een zwakkere voeg. Het verdient aanbeveling om de grove delen tussen 2 en 4 mm uit te zeven en een bindmiddel/zandverhouding van 1 : 3 aan te houden.

  De voeg dient minstens 15 mm diep te worden gezet, terwijl een optimale levensduur wordt verkregen door de voeg glad af te strijken. Wordt een ruw oppervlak verlangd, dan kan dit worden verkregen door aan de voegmortel enig schelpgrit toe te voegen of door te kammen met een stukje zeefgaas. Borstelen raden wij af omdat dit tot een losse voeg leidt en vooral bij bezandde stenen moeilijk te verwijderen cementvlekken veroorzaakt.
 • Verwerkingsrichtlijnen
  Voor de uitvoering van baksteenmetselwerk verwijzen wij u naar ons leaflet "Ontwerp en Uitvoering van baksteen in buitengevels".

  Wilt u deze tips later nog een rustig na kunnen lezen?
  Open dan het PDF document: Metsel- en voegmortel voor baksteenmetselwerk (PDF)

Om PDF documenten te bekijken en te printen, heeft u de Acrobat Reader van Adobe nodig. Klik op de link om de Acrobat Reader te downloaden: Download

 

 


 Tip 2: Uitvoering van baksteen in buitengevels

De basisregel over metselbaksteen, metsel- en voegmortel, het metselen en voegen die bij de uitvoering in acht moeten worden genomen, staan kort en bondig opgesomd in het hieronder getoonde PDF document.

Wilt u de tips met betrekking tot de basisregels lezen?
Open dan het PDF document: Uitvoering van baksteen in buitengevels (PDF)

 

Om PDF documenten te bekijken en te printen, heeft u de Acrobat Reader van Adobe nodig. Klik op de link om de Acrobat Reader te downloaden: Download

 


 Tip 3: Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen

De aspecten die in acht genomen dienen te worden bij het ontwerp en de uitvoering van baksteenmetselwerk worden uitgebreid beschreven in dit document

Wilt u de tips lezen?
Open dan het PDF document: Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen (PDF)

 

Om PDF documenten te bekijken en te printen, heeft u de Acrobat Reader van Adobe nodig. Klik op de link om de Acrobat Reader te downloaden: Download

Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief